Menu
logo

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, příspěvková organizace realizuje projekt s názvem Inovace do infrastruktury CPOS Touškov, reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002287. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Cílem projektu je zefektivnit služby žadatele, čímž dojde ke zvýšení kvality a kapacity služeb poskytovaných žadatelem. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení investic do automobilů, elektrokol, čteček společně s informačním systémem a termoboxů.

Děkujeme firmě BRIMO, která naší organizací darovala párty stan k využití pro naše klienty.

asociace poskytovatelů sociálních služeb čr apla plzeňský kraj cena kvality neziskovky.cz gro Plzeňský deník Vital Stany Brimo


Pečovatelská služba je poskytována dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. § 40

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškov se řídí principy, které jsou zakotveny v Etickém kodexu sociálních pracovníků ČR. Cílíme naši péči a podporu přesně podle požadavků každého klienta tak, aby měl možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti a životní styl.
Více o službách

Milá paní Veroniko, ráda bych Vám a Vašemu týmu děvčat ze srdce poděkovala za péči, kterou jste věnovaly mé mamince.

Klient ze Žihle | Zveřejněno 12. 8. 2022

Maminka u Vás byla moc spokojená, za což Vám jsem velmi vděčná a nekonečněkrát Vám též děkuji za umožňovaný video kontakt.

Klient ze Žihle | Zveřejněno 28. 5. 2022

Posílám Vám všem velké poděkování za vše, co děláte pro blaho, klid, spokojenost a pohodu, ale hlavně pro jistotu, že se o nás staráte s velkou láskou a pečlivostí.

Klient ze Žihle | Zveřejněno 14. 3. 2022

Vaše práce a pomoc je pro nás „stařešiny“ velkou pomocí a proto si Vás vážím a obdivuji Váš přístup, laskavost a ochotu.

Klient ze Žihle | Zveřejněno 4. 11. 2021

Děkuji jim za vše velice, pečují o nás – jsme jak v bavlnce.

Klient ze Žihle | Zveřejněno 18. 7. 2021

Děkujeme za Vaši lásku a péči, kterou rozdáváte všem potřebným.

Klient ze Žihle | Zveřejněno 15. 4. 2021

Vážené dámy pečovatelky, díky za Vaší péči, starostlivost, porozumění a lásku, kterou nám dáváte.

Klient ze Žihle | Zveřejněno 30. 1. 2021

Výborná služba. Jsem spokojená.

Lucie Horáková | Zveřejněno 24. 7. 2015

Mohu napsat jen chválu. Děkujeme, že jste.

Ing. Karel Dvořák | Zveřejněno 9. 5. 2015

Lidský, skvělý, maximálně ochotný.

Alena Poláková | Zveřejněno 3. 2. 2014