Menu
logo-drahokamy-casu

Jedná se o sérii natočených rozhovorů a zavzpomínání našich klientů nad 90 let. Během jejich poutavého vyprávění se tak dozvídáme mnoho zajímavých věcí a zkušeností z jejich života.

Jaký přínos bude mít projekt?

Vytváření pozitivního klimatu v organizaci. Projekt přispěje k informovanosti a vztahovému propojení jednotlivých pracovníků org., což přispěje ke vzájemnému porozumění a skutečné spolupráci a ne jen k formálnímu plnění povinností. Zkvalitňováním našich služeb, zvyšováním pozitivního vnímání veřejnosti o naši org., zlepšováním spolupráce a navazováním nových partnerství, očekáváme upevnění naši pozice v konkurenčním prostředí.

Projektem reagujeme na některé potřeby našich klientů, zároveň užší kontakt s klienty během projektu nám umožní blíže poznat další potřeby klientů, což napomůže ke zkvalitnění našich služeb.

Dojde tím ke zvýšení povědomí veřejnosti o naší organizaci a zvýšení pozitivního vnímání našich služeb veřejností. Doufáme, že projekt přispěje k získání nových zákazníků.

Přínos pro veřejnost

Zároveň sledujeme hledisko společenské. Zachytíme životní příběh klienta, jeho minulost a budeme hledat poselství pro naše děti a budoucnost. Projektem chceme ještě více rozvíjet tyto dvě oblasti našich aktivit – propagaci a informovanost a zkvalitňování služeb, a tím zvýšit spokojenost klientů a upevnit pozici v konkurenčním prostředí.

Natočený Drahokam času (spot) bude využit pro spolupráci se základními školami – besedy na téma stáří Životní poselství člověka, jeho jedinečnost. Spolupráci mají na starost koordinátorky středisek. Rozvine spolupráci se školami a školkami. Budeme iniciovat besedy seniorů a veřejnosti.

Realizace projektu: http://no-limit-studio.cz/. A významnou pomoc s realizací CPOS Město Touškov děkujeme Petrovi Svobodovi, Janu Rousovi, Veronice Šlajsové, moderátorovi panu Prokšovi a všem dalším členům týmu. Významné poděkování také patří obcím, které s námi spolupracují.


DRAHOKAMY ČASU - PILOTNÍ DÍL

Pilotní díl se věnuje životnímu příběhu dvaadevadesátilétého hrdiny z Tlučné u Plzně.


DRAHOKAMY ČASU - 2. DÍL

Paní Mikutová je letošní absolventkou Univerzity třetího věku.


DRAHOKAMY ČASU - 3. DÍL

Paní Stibůrková byla velkou sportovkyní a házenou hrála až do svých 53 let. V osmnácti se stala reprezentantkou v národní házené a tomu sportu se věnovala celkem 40 let svého života.


DRAHOKAMY ČASU - 4. DÍL

Paní Tumpachová chodila do Sokola a později během režimu pod Sokolem vystupovala na Spartakiádě. Ráda pracovala s lidmi.


DRAHOKAMY ČASU - 5. DÍL

Paní Zapomělová přišla ze Slovenska, původem je Maďarka. Nyní bydlí v Domě s pečovatelskou službou v Městě Touškově.


DRAHOKAMY ČASU - 6. DÍL

Manželé Karpíškovi odvyprávěli svůj společný životní příběh. Nedlouho poté nás oba dva nečekaně navždy opustili. Zůstávají v našich srdcích a díky jejich Drahokamu času si tak můžeme připomenout jejich zajímavé a barvité povídání.


DRAHOKAMY ČASU - 7. DÍL

Paní Marie Landshutová vypráví svůj příběh od těžkého dětství v Rumunsku, kde byla bída a hlad a kde na statku od šesti let sloužila. Po přestěhování do Československa se rodině ulevilo, i když se museli učit češtině. Paní Marie se považuje za Češku a je zde velmi spokojená. Ráda vzpomíná i na práci, kdy se naučila vařit česká jídla a vařila i na svatbách.


DRAHOKAMY ČASU - 8. DÍL

Pan Jaroslav Kastl vzpomíná na dětství a konec druhé světové války, jak se setkal s Američany a co mu všechno dali za různé balíčky. Také, jak náročnou měl vojenskou službu, jak pracoval v Tušimicích, nebo jak navštívil Kubu v době těsně před Sametovou revolucí.


DRAHOKAMY ČASU - 9. DÍL

Paní Bohuslava Jindrová zažila jakožto předválečné dítě za druhé světové války velmi těžké dětství na Mostecku, kdy oba její rodiče skončili v koncentračních táborech. Tatínek byl statečným odbojářem, bohužel kolaborující sousedi zradili celou rodinu a prozradili je. Maminka se po válce vrátila, tatínek bohužel ne. Pracovala v zemědělství, lesnictví či v cihelně. Vše to byly velmi fyzicky náročné práce.


DRAHOKAMY ČASU - 10. DÍL

Paní Marie Uttlová vypráví krásným a poutavým způsobem o svém krásném dětství v Borovanech, jak si s dětmi hrály, o Bernarticích a konci války, o své lásce k četbě a psaní básniček nebo také o svých netradičních mazlíčcích – africkým šnecích. Všechny je nazývá „strejdo“.


DRAHOKAMY ČASU - 11. DÍL

Paní Anna Urbanová pochází z Kožlan, co bylo i rodiště našeho druhého československého prezidenta. Její babička s dědečkem si dokonce od bratra druhého prezidenta koupili samotný rodný dům pana Beneše. V roce 1947 pak pan prezident zavítal do svých rodných Kožlan. Na konci války se v Kožlanech po školách a domácnostech ukrývali němečtí uprchlíci. Paní Anna je dokonce měla se svou rodinou ve stodole ubytované.


DRAHOKAMY ČASU - 12. DÍL

Paní Anna Šlaufová nejraději vzpomíná na éru, kdy pracovala jako vychovatelka na internátu, kde byli automechanici a opraváři mechanických strojů – říkala jim zlatí hoši a měla je moc ráda. Oslovovala je křestním jménem a měla pro ně vždy vlídné slovo.


DRAHOKAMY ČASU - 13. DÍL

Paní Jiřina Hrabětová – pochází z Mělnicka, ale s manželem se za prací přestěhovali do Zruče u Plzně, ve které také nějaký čas bydleli. Společně s manželem bydleli v této krásné vile se zahradou, která jim připomínala domky, ve kterých strávili své dětství. Zahrádka jim během režimu nabízela možnost vlastní chutné zeleniny a ovoce. Paní Jiřinka například poutavě vypráví o svém tatínkovi, statečném legionáři, který i za druhé světové války projevil odvahu v odboji a před gestapem se dokonce ukrýval i v lesích. Naštěstí nebyl dopaden. V Plzni studovala medicínu, kvůli umístěnce se v jejím 4. ročníku rozhodli s manželem o to více vzít. Více ze zajímavého povídání uslyšíte ve videu.


DRAHOKAMY ČASU - 14. DÍL

Pan Václav Kůsa.


DRAHOKAMY ČASU - 15. DÍL

Paní Jindřiška Dlouhá.


DRAHOKAMY ČASU - 16. DÍL

Ludmila Hanzlíčková


DRAHOKAMY ČASU - 17. DÍL

Zuzana Molčanová


DRAHOKAMY ČASU - 18. DÍL

Eva Outolná


DRAHOKAMY ČASU - 19. DÍL

Vilém Schafranek


DRAHOKAMY ČASU - 20. DÍL

Růženka Štěpánková


DRAHOKAMY ČASU - 21. DÍL

Bohumil Lisý


DRAHOKAMY ČASU - 22. DÍL

Jana Fajtová


DRAHOKAMY ČASU - 23. DÍL

Alena Vargasová


DRAHOKAMY ČASU - 24. DÍL

Anna Nevláčilová


DRAHOKAMY ČASU - 25. DÍL

Kristýna Benešová


DRAHOKAMY ČASU - 26. DÍL

Jarmila Vrbíková


DRAHOKAMY ČASU - 27. DÍL

Ludmila Dudíková


DRAHOKAMY ČASU - 28. DÍL

František Hora