Menu
logo-drahokamy-casu

Jedná se o sérii natočených rozhovorů a zavzpomínání našich klientů nad 90 let. Během jejich poutavého vyprávění se tak dozvídáme mnoho zajímavých věcí a zkušeností z jejich života.

Jaký přínos bude mít projekt?

Vytváření pozitivního klimatu v organizaci. Projekt přispěje k informovanosti a vztahovému propojení jednotlivých pracovníků org., což přispěje ke vzájemnému porozumění a skutečné spolupráci a ne jen k formálnímu plnění povinností. Zkvalitňováním našich služeb, zvyšováním pozitivního vnímání veřejnosti o naši org., zlepšováním spolupráce a navazováním nových partnerství, očekáváme upevnění naši pozice v konkurenčním prostředí.

Projektem reagujeme na některé potřeby našich klientů; zároveň užší kontakt s klienty během projektu nám umožní blíže poznat další potřeby klientů, což napomůže ke zkvalitnění našich služeb.

Dojde tím ke zvýšení povědomí veřejnosti o naší organizaci a zvýšení pozitivního vnímání našich služeb veřejností. Doufáme, že projekt přispěje k získání nových zákazníků.

Přínos pro veřejnost

Zároveň sledujeme hledisko společenské. Zachytíme životní příběh klienta, jeho minulost a budeme hledat poselství pro naše děti a budoucnost. Projektem chceme ještě více rozvíjet tyto dvě oblasti našich aktivit – propagaci a informovanost a zkvalitňování služeb, a tím zvýšit spokojenost klientů a upevnit pozici v konkurenčním prostředí.

Natočený Drahokam času (spot) bude využit pro spolupráci se základními školami – besedy na téma stáří Životní poselství člověka, jeho jedinečnost. Spolupráci mají na starost koordinátorky středisek. Rozvine spolupráci se školami a školkami. Budeme iniciovat besedy seniorů a veřejnosti.

Realizace projektu: http://no-limit-studio.cz/. A významnou pomoc s realizací CPOS Město Touškov děkujeme Petrovi Svobodovi, Janu Rousovi, Veronice Šlajsové, moderátorovi panu Prokšovi a všem dalším členům týmu. Významné poděkování také patří obcím, které s námi spolupracují.


DRAHOKAMY ČASU - PILOTNÍ DÍL

Pilotní díl se věnuje životnímu příběhu dvaadevadesátilétého hrdiny z Tlučné u Plzně.


DRAHOKAMY ČASU - 2. DÍL

Paní Mikutová je letošní absolventkou Univerzity třetího věku.


DRAHOKAMY ČASU - 3. DÍL

Paní Stibůrková byla velkou sportovkyní a házenou hrála až do svých 53 let. V osmnácti se stala reprezentantkou v národní házené a tomu sportu se věnovala celkem 40 let svého života.


DRAHOKAMY ČASU - 4. DÍL

Paní Tumpachová chodila do Sokola a později během režimu pod Sokolem vystupovala na Spartakiádě. Ráda pracovala s lidmi.


DRAHOKAMY ČASU - 5. DÍL

Paní Zapomělová přišla ze Slovenska, původem je Maďarka. Nyní bydlí v Domě s pečovatelskou službou v Městě Touškově.


DRAHOKAMY ČASU - 6. DÍL

Manželé Karpíškovi odvyprávěli svůj společný životní příběh. Nedlouho poté nás oba dva nečekaně navždy opustili. Zůstávají v našich srdcích a díky jejich Drahokamu času si tak můžeme připomenout jejich zajímavé a barvité povídání.


DRAHOKAMY ČASU - 7. DÍL

Marie Landshutová.