Menu

Nový model EFQM

CPOS MT ve spolupráci s Českou společností pro jakost, zpracovalo případovou studii v novém Modelu EFQM 2020. Jako první organizace v České republice jsme vyzkoušeli v praxi a dáváme účastníkům kurzu, nedocenitelnou zkušenost v podobě možnosti hodnotit skutečnou organizaci se skutečnými výzvami, úspěchy i „nedostatky“. Pokud Vás zajímá, jak se na první praktickou zkušenost s novým Modelem dívá sama paní ředitelka a dále pak Vladimír Braun, který zde působil v roli poradce, můžete i vy být excelentní organizací a zapojit se https://www.csq.cz/model-efqm/.

CPOS MT vám přináší interní i obecné informace o cestě k EXCELENCI a zkušenosti s modelem. Rádi bychom inspirovali ostatní!!!

Zkušenosti CPOS MT s novým modelem EFQM

Máte za sebou první praktickou zkušenost s novým Modelem EFQM. Považujete ho Vy osobně za krok správným směrem? A Proč?

Model řízení organizace nás provází od roku 2014, každým rokem jsme se učili model aplikovat do všech oblastí a hledat souvislosti, tak aby to mělo užitek v praxi. Díky této cestě, jsme pochopili, jak s modelem pracovat, také, že vše se vším souvisí.

Kritéria nám dávala smysl a největší úsilí jsme věnovali ukazatelům a měřítkům. Umožnilo nám to analyticky se zamyslet a sbírat konkrétní klíčová data. Smyslem je pochopit, co vám konkrétní ukazatel říká, jakou požadovanou optimální hodnotu očekáváte a definovat předem, co se stane, když nastane kritická hodnota. Model vás přiměje ke kritickému myšlení, změní náhled na řízení organizace a přesně dokážete definovat, za jaké situace dojde k ohrožení a jste připravení na změnu.

Sžití s modelem nás naučilo, dívat se na systém jako živý organismus, potřebuje péči (předpoklady), má svůj hlavní proces a výsledky, které ovšem budou takové, jak s celkem zacházíte. Jak jste rozdělili do škatulek (kritérií), jaké data sbíráte, k čemu vám to je, proč to děláte, co od toho očekáváte a co budete dělat, když… hledání příčin a následků, definovat rizika a ohrožení.

Proces řízení změn a zlepšování výkonnosti, inovací, se stane každodenním nástrojem a změní to vaše myšlení. Připravenost v propojení se strategickými cíli a akčními plány, vám umožní mít dopředu jasné vize, co nastane, když ….

Nový model nás nezaskočil. Přesto, že již není rámec rozdělení na předpoklady a výsledky. Je to ale tím, že původní model důvěrně známe a dokážeme aplikovat (vidět) i v novém modelu, který je ovšem založen na logice pokládání otázek:

Nový model nabízející nezbytný rámec a metodologii, která stále pomáhá při změnách a transformaci, jimž každý den čelíme. Klíčové je propojení mezi účelem a strategií organizace a tím, jak jsou používány k tomu, aby organizaci pomáhaly vytvářet udržitelnou hodnotu pro její nejdůležitější zainteresované strany a dosáhnout vynikajících výsledků. Udržitelná hodnota je v novém modelu zcela nová. Ovšem pro nás, sociální služby to znamená, že právě pro nás model nabývá na smyslu, přináší užitek vzhledem k našemu poslání. a možnosti aplikování, protože právě z tohoto důvodu jsme legislativně zřízeni.

Jednoduše řečeno, Model EFQM nám pomohl, ještě více se změřit, naši pozici (kde se teď nacházíme) k udržitelné hodnotě. Identifikovat mezery a zamyslet se nad možnými řešeními, která bychom nám umožnily zlepšit výkonnost a dosáhnout pokroku. Zásady modelu zůstali stejné (klíčový je zákazník, potřeba zainteresovaných stran, porozumění vztahům mezi příčinami a následky, mezi tím, proč organizace něco dělá, jak to dělá a čeho v důsledku své činnosti dosahuje.

Jako dlouhodobí uživatelé Modelu… objevili jste v něm něco nového / novou inspiraci?

Přijde mi logičtější struktura kritérií, tzv. naváděcí body ve třech základních oblastech aktivit organizací (strategické, realizační a výsledkové), pomohlo k lepší orientaci, čeho se držet. Naopak jsme postrádali vymezení ukazatelů, které by organizace měly používat pro posuzování dosahovaných výsledků. Vzhledem k tomu, že ukazatele i měřítka máme, i v nové verzi jsme je aplikovali.

Nově jsme se potkali:

V čem vidíte největší výzvu pro organizace při práci s novým Modelem?

Nový model nás nutí zamyslet se jaké přístupy, které si sami zvolíte k daným kritériím a subkritériím. Není dána pevná struktura, tak jako to bylo v původním modelu. Pak je na vás, zda např. vnímáte nutnost komplexního a pokrokového řízení lidských zdrojů jako jednu z klíčových podmínek dlouhodobého úspěchu a dokážete zařadit přístupy do kritérií (směřování, realizace, výsledky) a implementovat do subkritérií.

Posuzování stavu, modelem EFQM excelence je nejvyšší úrovní kvality, jde o akceptaci dosáhnout zvyšování kvality organizace, prostřednictvím inspirace, který vám model bezesporu přináší.

Interní i externí hodnocen je nyní plně digitalizováno díky AssessBase. Jak se Vám s ní pracuje?

Aplikace je intuitivní, není nutné se obávat nějakých překvapení. Naopak s porovnáním s elektronickou formou podkladové zprávy pro sebehodnocení, se budete velmi dobře orientovat. Aplikace vám umožní náhledy, tisk kritérií a proklikávat se, kam právě potřebujete. Vizualizace nám pomohla lépe se orientovat, kde právě jsme, kde přidáváme přístupy, tak jak klíčové procesy, organizace dělá v zájmu dosahování nadprůměrných výsledků výkonnosti. Aplikaci považujeme za promyšlenou s velmi povedeným uživatelským prostředím.

Nové licenční kurzy EFQM v nabídce!

Nabídka kurzů České společnosti pro jakost se právě rozšiřuje o nové přírůstky. Jde o kurzy EFQM, které neprošly jen aktualizací na novou podobu Modelu, ale byly vytvořeny od nuly tak, abyste si mohli Model EFQM ještě lépe zažít.

Pro všechny, kteří se chtějí s Modelem seznámit je určen kurz Model EFQM – základní kurz. Během jednoho dne se tak seznámíte s Modelem a jeho základními principy i s jeho praktickou aplikací. Orientace na praktickou zkušenost je ještě posílena tím, že po absolvování kurzu můžete (a v případě, že chcete pokračovat v dalších navazujících kurzech EFQM musíte) odevzdat vlastní projekt, jehož obsahem může být např. realizace sebehodnocení, řízení konkrétního zlepšováku, či např. prezentace pro kolegy / management o tom, jak lze Model EFQM v organizaci aplikovat. K projektu následně získáte individuální zpětnou vazbu od lektora kurzu a onu pomyslnou vstupenku na pokračující kurzy.

Pokud se budete chtít vydat na dráhu hodnotitele, byl pro Vás připraven zcela nový třídenní kurz Hodnotitel Modelu EFQM. Pokud chcete Model využívat výhradně interně v organizaci, bude pro Vás vhodný kurz Lídr organizačních změn, na kterém EFQM právě pracuje a který je připravován jako rozvojový program kombinující online výuku se samostatnou prací mezi jednotlivými moduly.

Kurz pro hodnotitele je výjimečný i z toho hlediska, že jsme pro Vás spolu s Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb města Touškov a zejména pak s paní ředitelkou vytvořili vlastní reálnou případovou studii, na které se budete učit organizace hodnotit.

Touto cestou tedy CPOS MT, paní ředitelce a celému jejímu týmu děkujeme, že se práce na případové studii nezalekli, že si Model EFQM 2020 jako první organizace v České republice vyzkoušeli v praxi a hlavně že účastníkům kurzu dali nedocenitelnou zkušenost v podobě možnosti hodnotit skutečnou organizaci se skutečnými výzvami, úspěchy i „nedostatky“. Pokud Vás zajímá, jak se na první praktickou zkušenost s novým Modelem dívá sama paní ředitelka a dále pak Vladimír Braun, který zde působil v roli poradce, můžete se těšit na další vydání časopisu Perspektivy kvality a samozřejmě na blog i newsletter Centra excelence.

Zajistěte si místo na prvních otevřených kurzech a přihlaste se ještě dnes. Nemusíte se bát, že by se kurzy z epidemiologických důvodů rušily. Oba je možno absolvovat i online. V listopadu a prosinci si to vyzkouší pilotní skupinka účastníků v rámci „inhouse“ školení. Více informací: https://www.csq.cz/model-efqm/