Menu

CENÍK

Ceny dané vyhláškou č.505/2006 Sb.
§ 6 Pečovatelská služba, s účinností od 1.2.2023
Vyhláška 505/2006 Sb.

Základní úkony

úhrada
A Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podání jídla a pití 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
B Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny (komplet péče) 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty (komplet péče) 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
3. pomoc při použití WC (komplet péče) 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
C Poskytnutí stravy
2. dovoz nebo donáška jídla 40,- Kč/úkon
3. pomoc při přípravě jídla a pití 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
4. příprava a podání jídla a pití 155,- Kč/hod činnost č.4 může být zajišťována jen v rozsahu podle bodu 3 a 4.
D Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. běžný úklid a údržba domácnosti 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc komplet péče
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, sezonní úklid, po malovaní 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
3. donáška vody 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
5. běžné nákupy a pochůzky (vyřizování s jídelnou) 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
6. velký (tj. týdenní) nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 160,- Kč/úkon
7. praní a žehlení ložního prádla, jeho drobné opravy 80,- Kč/kg
8. praní a žehlení osobního prádla, jeho drobné opravy 80,- Kč/kg
E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc

Fakultativní (nadstandartní, smluvní) úkony

Úkony zajišťované v pracovní době pečovatelek - dle registrované pracovní doby středisek

1. dohled u uživatele 140,- Kč/hod
2. doprava - cena za 1 km 15,- Kč/km

Úkony zajišťované v sobotu, neděli, svátek /jen v nutném rozsahu/ dle registrované pracovní doby středisek

1. pomoc a podpora při podání jídla a pití 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
5. pomoc při úkonech osobní hygieny 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
6. pomoc při použití WC 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
7. dovoz nebo donáška jídla 40,- Kč/úkon
8. pomoc při přípravě jídla a pití 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
9. příprava a podání jídla a pití 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
10. běžný úklid a údržba domácnosti 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
11. dohled u uživatele (fakultativní -nadstandartní, smluvní úkon) 140,- Kč/hod
12. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 155,- Kč/hod do 80 hod/měsíc 135,- Kč/hod nad 80 hodin poskytnuté péče/měsíc
13. doprava - cena za 1 kilometr (fakultativní -nadstandartní, smluvní úkon) 15,- Kč/km

Služba se poskytuje za úhradu. Bez úhrady se poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let.