Menu

SLUŽBY CPOS MĚSTO TOUŠKOV

Realizace pečovatelské služby

Naše služba je realizována v domech s pečovatelskou službou zřizovaných obcemi na území bývalého okresu Plzeň sever, na části území Plzeň – jih, na části území okres Tachov a v obcích s kterými máme uzavřenou smlouvu jako registrovaná pečovatelská služba. Klient není přemisťován a prostřednictvím naší služby je mu usnadňován život a umožňováno uspokojování zvláštních životních potřeb odůvodněných stárnutím. Služba přichází přímo za klientem oslabeným v prosazování a zajišťování svých oprávněných zájmů a potřeb. Poskytujeme pomoc a podporu osobám při řešení nepříznivé životní situace ve které se nacházejí. Součástí řady služeb uvedených v zákoně je i pomoc při uplatňování práv uživatelů. Pečovatelská služba vám zaručuje, aby bylo vyloučeno porušování práv uživatelů v samotném procesu poskytování našich služeb.

Vytváření vhodných podmínek uživatelům umožňuje se aktivně účastnit na kulturním a společenském životě, na pracovní činnosti dle jejich zájmů a možností. Pečovatelská služba respektuje v maximální možné míře individualitu, rychle reaguje na skutečné potřeby klienta na základě jeho přání a potřeb.

Poskytujeme pečovatelskou službu dle platného zákona na základě smlouvy s klientem. Smlouva vyvažuje nerovné postavení poskytovatele a uživatele a je uzavřena na základě vůle a přání uživatele. Jedním z nejdůležitějších aspektů nové právní úpravy sociálních služeb je individualizace služeb. Cílem individuálního plánování je posílení autority uživatele a přizpůsobení služby potřebám klienta dle potřeby.

Charakter zřízení pečovatelské služby znamená poskytovat péči těm zájemcům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Neseme filosofii soběstačnosti, což znamená, že v maximální míře podporujeme klienta pouze tam, kde jeho síly již nestačí. Naše spolupráce musí přispívat k samostatnosti klienta, jinak jsme v rozporu z charakterem zřízení organizace a státní politikou. Služba není určena pro zájemce, který žádá pouze dovoz obědů z důvodu komfortu (ušetření času). Klientovi je vyhledána komerční služba například z blízké jídelny.

Pečovatelskou službu zajišťujeme:

Pracovní doba pečovatelské služby může být dle potřeb a požadavků klienta nepřetržitá. Uvedená pracovní doba vždy odpovídá současné situaci, potřebám uživatelů a lze ji změnit.

Chci zůstat doma Popis realizace od 1. 3. 2024 Registrace služby Veřejný závazek

Nejčastější dotazy klientů

Více informací naleznete zde