Menu

OCENĚNÍ CPOS MĚSTO TOUŠKOV

Národní cena kvality České republiky za SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST 2020, 3. místo v kategorii CHYTRÉ INVACE – Comitted to Sustainability 2 Star.

CPOS Město Touškov jedním z vítězů Národní ceny kvality pro rok 2020 Letošnímu jubilejnímu 20. ročníku soutěže vládly čtyři hlavní kategorie za kvalitu v programu EXCELENCE, za kvalitu v programu START PLUS, za společenskou odpovědnost a za kvalitu v rodinném podnikání. Cenu za CPOS MT převzala ředitelka Lenka Šeflová. CPOS Město Touškov se po několika úspěších v předchozích letech v programech START EUROPE a START PLUS (v roce 2019 jsme dokonce dosáhli splnění požadavků plného modelu Excelence, kdy jsme získali čtyři hvězdy v hodnocení kvality a ocenění; certifikát je platný 3 roky) zúčastnilo kategorie Společenské odpovědnosti a umístilo se na třetím místě. Do soutěže se přihlásilo celkem 71 organizací, uděleno bylo 28 cen, z toho 9 zlatých, 8 stříbrných, 8 bronzových a vyhlášeni byli 3 absolutní vítězové. Není to ale jen o tom, že organizace a firmy tímto úspěchem získávají na prestiži, ale také že díky zpětné vazbě hodnotitelů dostanou nový směr a cíle k dalšímu zlepšování a to je pro Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov hlavním gró. Cílem zpětné zprávy hodnotitele je rozvoj organizace v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje, tedy zlepšování organizace. Měřítkem úspěšnosti organizace je úspěšnost v získávání klientů, využívání moderních nástrojů fundraisingu, financování z ESF, dotačních titulů a úspěšná komunikace se zainteresovanými stranami.

Vyhlášení ročníku 2020 se letos konalo v reprezentačních prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu za zpřísněných protiepidemických podmínek a díky tomu tak bylo možné událost sledovat i online.

Seznam všech umístěných najdete zde.

Národní cena kvality České republiky za společenskou odpovědnost 2020 2020

Získali jsme Národní cenu v nejprestižnější kategorii v rámci Národní ceny kvality České republiky

Dne 27. listopadu se uskutečnilo předávání cen Národní kvality ve Španělském sále na Pražském hradě. Tato prestižní ocenění dostávají každoročně organizace a firmy veřejného i podnikatelského sektoru a to na základě splnění daných kritérií, zda kvalitně plní potřeby klientů a zaměstnanců, podle toho, jaká je jejich produktivita a efektivita a zda se jim daří být inovativními.

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov uspělo v náročném programu Excelence a převzalo si spolu s dalšími úspěšnými subjekty v rozličných kategoriích na Pražském hradě prestižní ocenění.

Organizace se systematicky zabývá zvyšováním kvality svých služeb již od roku 2015. Národní cena kvality patří mezi vůbec nejprestižnější ocenění udělované organizacím v České republice a získaná cena zcela bezpochyb dělá dobré jméno Centru pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov. Dlouhodobě se snaží být lídrem v oblasti kvality ve veřejném sektoru a ocenění je tak pro něj potvrzením toho, že své poslání dělá nejen dobře, ale vlastně v podstatě lépe než ostatní. Klienti, zřizovatel i spolupracující obce tak mohou vidět, že ani po prvním úspěchu v roce 2015 organizace neusnula na vavřínech a snaží se být rok od roku lepším poskytovatelem služeb i zaměstnavatelem.

Více informací se dozvíte zde.

Národní cena v programu Excelence 27. 11. 2019

Jednu ze sedmi Cen sympatie v rámci Ceny kvality v budově Senátu Parlamentu ČR převzala i pečovatelka Jarmila Sýkorová z Města Touškova

Dne 5.11.2019 se konalo ve Valdštejnském paláci v budově Parlamentu ČR již počtrnácté udílení Cen kvality v sociálních službách. Neziskový projekt Cena kvality v sociální péči se snaží přispět ke zvýšení prestiže sociálních služeb a upozornit na náročnost profesí tohoto segmentu širší veřejnost. Jednou z oceněných byla i pečovatelka Jarmila Sýkorová z Města Touškova.

Máme tu čest sdělit, že po pěti letech získala další naše pracovnice Cenu sympatie. Jmenuje se Jarmila Sýkorová a pracuje již několik let ve středisku Touškovsko. Jarmilka je zodpovědná a se srdcem na pravém místě. Pokaždé si najde čas, aby vyslechla klienty i své kolegyně pečovatelky a ráda jim vždy pomohla. Rozumí si s lidmi, a tak jim to dává najevo svou často dobrou a optimistickou náladou. Snaží se být nápomocná ve všech směrech. Bez ní by tady nebyla taková příjemná atmosféra s klienty, jako je doposud. Jsme na naši Jarmilku náležitě pyšní a moc jí tento úspěch přejeme. Jarmilku přijelo podpořit hned několik kolegyň.

Ceny byly předávány pracovníkům v sociálních službách dne 5.11. 2019 v budově Senátu Parlamentu ČR. Jednou ze sedmi oceněných Cenou sympatie byla i Jarmilka.

Cílem projektu je hledat, podporovat a každoročně morálně oceňovat ty jednotlivce a instituce, kteří v této náročné době vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele všech typů sociálních služeb. Výjimeční jsou poskytovatelé zejména tehdy, když svým postojem k práci potvrzují, že kvalita je především v profesionalitě a osobním přístupu. Cena kvality v sociální péči za rok 2019

Cena kvality 2019 5. 11. 2019

CPOS Město Touškov převzalo Národní cenu kvality v programu START PLUS

Ředitelka Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov Lenka Šeflová spolu se starostkou Města Touškova, zřizovatele organizace, Ivetou Zajíčkovou převzala v úterý 27. listopadu na Pražském hradě prestižní ocenění v programu Start Plus. V kategorii Organizace veřejného sektoru jsme nyní Organizace způsobilá pro program EXCELENCE a obdrželi jsme i mezinárodní certifikát Committed to Excellence s dvěma hvězdami s platností certifi kacena tři roky.

Základní hodnocení organizace proběhlo v srpnu letošního roku. Národnícena kvality patří mezi vůbec nejprestižnější ocenění udělované organizacím v České republice. Získaná cena zcela bezpochyb dělá dobré jméno naší organizaci. Dlouhodobě se snažíme být lídrem v oblasti kvality ve veřejném sektoru a ocenění je pro nás potvrzením toho, že své poslání děláme nejen dobře, ale vlastně v podstatě lépe než ostatní. Služba veřejnosti v oblasti veřejně prospěšné organizace, jejíž hlavní náplní činnosti není podnikání, by měla být pro každou sociální službu prioritou. Jsme si vědomi toho, že pro naše klienty se stáváme více otevřenými, moderními a přívětivými. Jsme si zároveň vědomi, že zavedením řízení kvality v naší organizaci ovlivňujeme výkonnost, efektivnost a transparentnost sociálních služeb jako celku. Úspěšně obhájené systémové řešení problematiky kvality proto považujeme za nezpochybnitelný přínos k modernizaci sociálních služeb i za příspěvekk naplnění tohoto dlouhodobě podporovaného záměru Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Naše organizace se systematicky zabývá zvyšováním kvality svých služeb již od roku 2015, aktivně používáme model kvality START PLUS, aplikujeme přístupy společenské odpovědnosti organizací. V letošním roce jsme se také stali Společenskou odpovědnou organizací Plzeňského kraje za rok 2017 a získali jsme v kraji prvenství v porovnání s ostatními ve veřejném i podnikatelském sektoru. Cena, kterou jsem společně s zřizovatelkou organizace přebírala, nás všechny velmi těší a je odměnou za dobrou práci, kterou naši zaměstnanci odvádějí.

Za skvělý výsledek, jehož jsme dosáhli, bych chtěla poděkovat především týmu zaměstnanců, který se hodnocení účastnil a hodnotitelům za hodnocení činností, výstupů a vnitřních procesů. Zpětná vazba nám umožňuje dosahovat vyšší kvality, větší míry společenské odpovědnosti a přispívá k lepší konkurenceschopnosti. Ocenění patří samozřejmě všem zaměstnancům organizace, díky kterým naše pečovatelská služba skvěle funguje a kteří odvádí tak kvalitní práci.

Řízením Rady kvality ČR je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu. Letos se konal již 18. ročník Národní ceny kvality České republiky a devátý ročník Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost. Národní ceny kvality České republiky, která byla vyhlášena v programu START PLUS a EXCELENCE, se celkově zúčastnilo 15 firem a organizací. Do Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost se přihlásilo 18 firem a organizací, uvedl státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu a Předseda Rady kvality ČR Robert Szurman.

Ocenění 2018 27. 11. 2018

První místo v Ceně hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2017 pro CPOS Město Touškov

Dne 20. června 2018 převzalo Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2017. Cenu převzala za zřizovatele Město Touškov starostka Iveta Zajíčková a za Centrum zástupkyně ředitelky Simona Šimandlová. Jednalo se již o pátý ročník soutěže.

Z firemního a veřejného sektoru je vždy vybrán ten vítěz, který svým konáním prokazuje sociální odpovědnost vůči zaměstnancům, odpovědnost za životní prostředí, odpovědnost vůči zákazníkovi a také regionální odpovědnost.

Hlavním cílem soutěže je zvýšení zájmu o společenskou odpovědnost a problematiku životního prostředí.
Cenu si z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, předsedy Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje a zároveň zastupitele Plzeňského kraje Pavla Karpíška převzalo 12 subjektů ve čtyřech kategoriích. První místo získalo Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, město Starý Plzenec a společnosti SYSTERM a GRAMMER CZ

Cena je pro nás letos opět důkazem toho, že naše pracovnice dělají svou práci kvalitně a odpovědně. Děkujeme za to všem zaměstnancům a zřizovateli za podporu.

Cena hejtmana 2017 20. 6. 2018

CPOS Město Touškov převzalo ve Španělském sále ocenění Národní ceny kvality ČR v programu START PLUS

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov převzalo 28. 11. 2017 již třetí rok po sobě významné ocenění Národní ceny kvality ve Španělském sále na Pražském hradě. V předchozích dvou ročnících centrum uspělo v programech START PLUS, Perspektivní organizace a START EUROPE, Ocenění za úspěšnou realizaci projektů. V letošním roce se organizace opět zapojila do programu START PLUS a díky úspěšnému splnění všech kritérií tak mohla paní ředitelka organizace Lenka Šeflová převzít ocenění vedle dalších úspěšných organizací a firem ve veřejném či podnikatelském sektoru. Tentokrát dosáhla organizace ocenění ve vyšším stupni, tedy START PLUS, Úspěšná organizace. Národní cena kvality je celosvětově uznávaným prestižním oceněním, je udělována ve více než osmdesáti zemích včetně České republiky. Hodnocení podle modelu EFQM podrobně popisuje stav organizace či firmy v jednotlivých oblastech její činnosti a ukazuje silné stránky i místa a příležitosti ke zlepšování. Národní cena je tak nejen prestižním oceněním, ale zároveň pomáhá ke zlepšování fungování organizace a její konkurenceschopnosti. Cílem slavnostního večera bylo veřejně ocenit organizace a firmy, které systematicky zvyšovaly kvalitu svých činností a dosahovaly tak nadprůměrných výsledků v silně konkurenčním prostředí. Účast v Národní ceně je pro CPOS Město Touškov vodítkem trvalé cesty k zlepšování a zkvalitnění služby v budoucnosti. Každý rok je tak znatelný posun organizace, který by nebyl možný bez stabilního týmu pracovníků a pozitivních vztahů na pracovišti. Pracovníci se rozvíjejí a učí se vzájemně od sebe, poskytují si vzájemnou pomoc a podporu. Klienti se tak cítí spokojeně a bezpečně v pozitivním klimatu organizace. Tím nejdůležitějším pro organizaci jsou totiž spokojení klienti a pracovníci a poskytování péče v co nejlepší kvalitě.

Cena kvality Start Plus 28. 11. 2017

Nominace našich pracovnic v rámci Ceny kvality v sociálních službách pro rok 2017

Na letošní Cenu sympatie byly nominovány dvě naše pracovnice Monika Koberová a Simona Šimandlová. Ve čtvrtek 9.11.2017 se v Rytířské síni v Senátu PČR uskutečnilo slavnostní předání ocenění. Z desítek nominovaných pracovníků v sociálních službách po celé ČR bylo oceněno 7 laureátů.

Cena kvality v sociálních službách 9. 11. 2017

CPOS Město Touškov se umístilo na druhém místě v soutěži Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2016

Na krajském úřadě byly 8. června 2017 vyhlášeny výsledky 4. ročníku soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2016. První místa získala Fakultní nemocnice Plzeň a ibis hotel Plzeň / Kateřinská hotel s.r.o. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov se umístilo na druhém místě.

Čtvrtý ročník Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2016 vyhlásil Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Radou kvality ČR. Přihlásit do soutěže se mohly všechny podnikatelské subjekty a subjekty veřejného sektoru, které působí na území Plzeňského kraje. Cílem soutěže je ocenit veřejný sektor (tj. neziskové organizace, školy, nemocnice aj.) a podnikatelský sektor, který je v Plzeňském kraji aktivní na poli společenské odpovědnosti. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov se umístilo na druhém místě.

Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti. Zúčastnění si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají na podporu regionu, v němž podnikají. To jim přináší možnost odlišit se od konkurence, stát se pro své zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní žádaným partnerem.

Oceňovaní soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2016 převzali z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, předsedy Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje a zároveň zastupitele Plzeňskéhokraje Pavla Karpíška a Julie Borovcové z Národního střediska podpory kvality certifikát, koš s regionálními potravinami a obraz od Denního stacionáře Človíček s mentálním a tělesným postižením.

Cena hejtmana 2016 8. 6. 2017
cena kvality

Národní ceny kvality ČR

Již po druhé převzalo ocenění Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov. V loňském roce uspělo v programu Excelence model START PLUS, Perspektivní org.. V roce 2016 pracovalo se zpětnou vazbou na základě hodnotící zprávy Národní rady ČR. Zvolilo cestu trvalého zlepšování se a posílilo několik stránek vyhodnocených jako oblast pro zlepšování. Zapojilo se do modelu EUROPE STAR a realizovalo tři projekty, které byly i v letošním roce vyhodnoceny úspěšně. Ředitelka organizace Lenka Šeflová a za zřizovatele město Město Touškov starostka Iveta Zajíčková převzaly ocenění Národní ceny kvality ČR, mezinárodní ocenění a skleněný subjekt.

Životní příběh člověka je hlavní podstatou v přístupu poskytování služby. Službu jsme pojali inovativně a na základě realizace projektů – např. Drahokamů času, Plnímě Vaše nevyslovená přání – vynakládáme úsilí, aby naše spolupráce vedla k oboustranné spokojenosti. Zajímáme se o životní příběh člověka, jeho minulost a hledáme poselství pro naše děti a naši budoucnost. Projekty přispívají k informovanosti a vztahovému propojení jednotlivých pracovníků org., což vede k vzájemnému porozumění a skutečné spolupráce a ne jen k formálnímu plnění povinností. Zkvalitňováním našich služeb, zvyšováním pozitivního vnímání veřejnosti o naší org., zlepšováním spolupráce a navazování nových partnerství. Upevňujeme pozici v konkurenčním prostředí. Projektem reagujeme na některé potřeby našich klientů; zároveň užší kontakt s klienty během realizace projektu nám umožní blíže poznat jejich další potřeby, což napomůže ke zkvalitňování našich služeb. Vzájemná spolupráce přispívá k získání nových zákazníků a důvěryhodnosti naší služby.

obdržení ceny 22. 11. 2016

Cena kvality v sociálních službách za rok 2016

V úterý byla v prostorách Rytířského sálu v Senátu PČR již pojedenácté předána ocenění v rámci projektu Cena kvality v sociální péči. Jednu z Cen Sympatie převzala naše kolegyně Ivana Němcová:

Dlouholeté zkušenosti v oblasti soc. služeb na pozici pečovatelka, o které je ochotna se podělit se zbytkem kolektivu. Paní Iva dříve pracovala ve školce, kde byla učitelkou. V té době byla šťastná jak v práci, tak v osobním životě. Práci změnila před mnoha lety a stala se pečovatelkou v obci Zbůch. Od té doby dodnes je jedinou pracovnicí, protože zájem a zakázky klientů odpovídají jednomu úvazku. Bohužel nebo bohu dík se musela vždy spolehnout jen sama na sebe a ostatní kolegyně z organizace potkávala jen při poradách a společných akcích. O to více si vytvořila krásný vztah s klienty a to na profesionální úrovni. Výborně spolupracuje s obcí, se starostou, který si váží její obětavé práce a vždy vyjde vstříc požadavkům. Dům s pečovatelskou službou je zde nádherný, udržovaný, paní Iva ve svém volném čase pečuje o květiny a zeleň. Má nádhernou kancelář, kde také pěstuje květiny, hlavně orchideje. Nikdy se nechvástá, neupozorňuje na sebe, je skromná. Člověk si musí poznat sám, jak vstřícná a kreativní paní Iva je. Její klienti však vědí. V roce 2012, kdy bylo nutné zavést okamžitě změny v organizaci směrem z centra ke střediskům, Ivu bránili klienti jako lvi.

Paní Ivě patří veliké poděkování a přejeme jí, aby byla stále tou oporou pro lidi kolem sebe a to s neskutečnou vlídností a lidskostí.

cena_sympatie 1. 11. 2016

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost Plzeňského kraje 2015

Ocenění za 1. místo v kategorii veřejného sektoru převzala dne 21. 6. 2016 od hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse ředitelka organizace Lenka Šeflová a za zřizovatele příspěvkové organizace CPOS Město Touškov starostka Iveta Zajíčková. Získaného ocenění si velmi vážíme. Naplňujeme hlavní princip Sociální práce, kterým je občanská odpovědnost, jejímž znakem je neziskovost, dobrovolnost a vzájemná pomoc.

Zpráva hodnotící komise: Rada Plzeňského kraje, Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Rada kvality ČR Organizace poskytuje pečovatelské služby doma u klientů a v pečovatelských domech na území okresu Plzeň sever, jih a část okresu Tachov. Je rozdělena do následujících 7 středisek: Nýřany, Touškov, Žihle, Manětín, Vejprnice, Stod a Kralovice. Každé se středisek organizuje řadu akcí vzdělávacích, společenských pro širokou veřejnost. Spolupracuje se zdravotními školami a jejich studentům umožňuje praxi ve svých zařízeních.

V rámci regionu je organizace veřejností velmi dobře vnímána. Nejsilnější stránkou organizace je sociální odpovědnost. Pomocí on-line dotazníků je zjišťována spokojenost zaměstnanců. Precizně jsou zpracovány postupy profesního rozvoje zaměstnance. Je poskytována celá řada nefinančních benefitů ( pojištění rizik a zdraví, individuální a skupinová supervize, právní porada zdarma, vzdělávací víkendy...) Zřizovatelem organizace je Město Touškov. Má vypracován plán kontrol, které důsledně provádí. Na webu je zveřejněn rozpočet a seznam dodavatelů. Transparentně organizace informuje o hospodářských výsledcích, projektech a získaných dotacích. Spokojenost klientů je zjišťována 1x ročně formou dotazníků, které jsou i na www stránkách.

cena_hejtmana 21. 6. 2016

Národní cena kvality ČR

CPOS Město Touškov převzalo ve Španělském sále na Pražském hradě Národní cenu, prestižní ocenění v programu Excelence model START PLUS.

Účast v Národní ceně je pro nás začátkem trvalé cesty k zlepšování. Sebehodnocení dle modelu excelence EFQM nám otevírá jiný úhel pohledu, revizi zvolených priorit strategických cílů, systém, pořádek a cestu k optimalizaci řízení.

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu 24. listopadu byly oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost. Záštitu nad slavnostním večerem převzal a předat ocenění a pogratulovat vítězům přišel prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Senátu PČR Milan Štěch a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Svou záštitu připojil i předseda vlády Bohuslav Sobotka a předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Vzhledem k významu předávaných ocenění se jejich udílení ujali i další představitelé státu: místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Petr Gazdík a řada dalších VIP hostů. Národní ceny kvality jsou udělovány v 85 zemích světa podle stejných pravidel a jsou považovány za nejprestižnější ocenění, jaké může firma získat. Jsou však i skvělým nástrojem pro zlepšování všech činností organizace a pro nastoupení cesty k Business Excellenci. "Národní ceny kvality nabízí možnost porovnat se s nejlepšími společnostmi a učit se z jejich zkušeností. Jsem přesvědčen, že je to velmi dobrá cesta jak zlepšit řízení firem i jejich konkurenceschopnost.

narodni_cena_kvality 24. 11. 2015

Cena Hejtmana za společenskou odpovědnost

Získali jsme 3. místo v kategorii veřejný sektor v ceně hejtmana za společenskou odpovědnost. Ocenění převzala dne 3. 6. 2015 od hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse ředitelka organizace Lenka Šeflová a za zřizovatele příspěvkové organizace CPOS MT starostka Iveta Zajíčková.

Jsem opravdu pyšná na sociální služby, že i ony mají stále větší odvahu, sebedůvěru a zapojují se do takto pro společnost významných certifikací. Dokážeme působit na trhu stejně kvalitně, odpovědně a splnit přísné požadavky jako firmy, podnikatelský sektor. Upřímně sdílím radost s vítězem veřejného sektoru, kterým se stala FN Plzeň. Zároveň jsem velice ráda, za skvělou spolupráci s FN Plzeň na úrovni sociálních pracovníků a zdravotního personálu. Tak, abychom pro člověka zajistili maximální možnou péči.

Za organizaci blahopřeji ostatním vítězům a jsem velice ráda, že Město Touškov získává v Plzeňském kraji důvěru. Velice si vážím hodnocení od hodnotitelů, zejména za milá povzbuzující slova pana hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a místopředsedy pro strategii NPK Doc. Ing. Zdenka Vorlíčka. CSc. Významné poděkování patří také MUDr. Janě Bradáčové, garantce projektu Ceny kvality sociální péče, která nás svou energií, empatií a obrovskou zkušeností dokázala podpořit a namotivovat k odvaze přijímat výzvy s nadšením a nebát se.

cena_hejtmana 3. 6. 2015

Cena kvality v sociálních službách za rok 2014

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku spolu s MPSV a Radou kvality opakovaně zaštitoval akci „Cena kvality v sociálních službách“. Časopis OŠETŘOVATELSKÁ PRÁCE tradičně oceňuje nejen organizace, které sociální služby poskytují, ale i jednotlivce, kteří jsou odměněni cenou Osobnost roku. Další kategorií je Cena Sympatie.

CENA KVALITY – hlavní ocenění
Jedním z největších poskytovatelů terénních sociálních služeb Plzeňského kraje je Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškova s více než 850 uživateli. Udělení Ceny kvality v sociální péči v kategorii Poskytovatelé terénních sociálních služeb pro seniory je důkazem, že i takto velký poskytovatel, působící ve 30 obcích s více než 60 zaměstnanci na všech úrovních – od managementu až po zaměstnance „na dohodu“ – může poskytovat umožňovat svým uživatelům vybrat si kvalitní službu. Ředitelka klade velký důraz na práci týmu – od koordinátorek jednotlivých středisek až po pečovatelky v přímé péči. Její snaha je znát, neboť zaměstnanci jsou se svým zaměstnavatelem identifikováni, sami vymýšlejí akce pro uživatele (ples, shánění příspěvků do tomboly atp.) a snaží se zapojit občany i své rodinné příslušníky do společenských akcí. O kvalitě poskytovaných služeb mluví sám za sebe i fakt, že jen minimum uživatelů je předáváno do nemocnic či LDN, většinu z nich CPOS doprovodí až k odchodu ze života bez nutnosti využití jiného typu služby. Cenu kvality udělují hodnotitelé s důrazem na kvalitní manažerskou práci ředitelky a především jejího skvělého týmu, který vybudoval jednu z nejoblíbenějších služeb v kraji.

CENA SYMPATIE
Jiřina Stiborová, pečovatelka CPOS Města Touškov
Paní Jiřina Stiborová pracuje jako pečovatelka již dvacet let, dříve především v terénu. Dnes je zaměstnána jako pečovatelka v domě s pečovatelskou službou, zároveň jako správcová domu a navíc v něm i bydlí, a proto je uživatelům k dispozici doslova ve dne v noci. Nikdy neodmítne vyhovět prosbám uživatelů, sama aktivně organizuje volnočasové akce pro klienty a účastní se jich. Velmi často pracuje nad rámec svých skutečných povinností. Pro svou práci je tak zapálená, že nadšení z ní předala i své dceři a nyní jsou profesní kolegyně. Paní Stiborová ke své práci přistupuje zodpovědně, profesionálně, ale především lidsky, za což získala Cenu sympatie.

cena_kvality_2014 21. 10. 2014

Předání Ceny Sympatie, koordinátorka Libuše Tieslová

Nominovaná Libuše Tieslová je již v organizaci od roku 2005, kdy organizace fungovala pod Krajským úřadem Plzeňského kraje. V roce 2007 vznikla příspěvková organizace CPOS Město Touškov. Libuška pracuje celou dobu na pozici vedoucího pracovníka, nyní koordinátorka. Za několik let vytvořila svůj pracovní tým, nyní kolektiv 7 pracovníků, kterým je oporou, hlavně lidským člověkem, který umí vždy poradit, být parťákem v nepohodě. Motivuje nás každý den k pracovním výkonům. Zajímají ji naše příběhy, zná naše jednání, umí předvídat naše reakce, což je výhodou, když nastane krize nebo přijde změna. Ví komu a kdy delegovat kompetence, ví velmi dobře, kde máme slabiny a nikdy toho nezneužívá, spíše využívá k volbě strategií, tak, aby z nás dostala co nejvíce a nebo nás umírňuje, posouvá výš. Pečuje o pozitivní klima, v pravou chvíli umí zakročit a jak se říká ,,Dá nás do latě“. Její vedení a přístup k lidem nás motivuje, žene k lepším výsledkům a naučila nás problémy řešit, ne potlačovat. Máme bezpečné pracovní prostředí bez přetvářky, manipulace a lží. Což je zejména v dnešní době výjimečné. Dlouholetá praxe ji naučila vyjednávat, motivovat a řídit pracovní tým. Je výjimečná v přístupu a jednání s obcí. Je loajální vůči organizaci. Má charisma a lidé na ni reagují velmi pozitivně a téměř vždy vyjedná, co pro organizaci potřebuje.

ceny_sympatie 19. 11. 2013